Reklama, marketing, televizní pořady, multimediální řešení

To jsou obory, o kterých si myslíme, že k nim máme co říct. Jistě, o televizi může promlouvat každý, kdo má doma televizor, a také to každý dělá. Ne každý však dokáže najít originální řešení a nabídnout přidanou hodnotu i tam, kde se zdá všechno jasné a vyzkoušené.

Brandmercial

Zvažujete využití televizních spotů pro Vaše produkty? Chcete podpořit značku?

Zkuste moderní interaktivní reklamu.

 • Můžeme Vám nabídnout 50%ní reklamní rozpočet při zachování 100% účinku. Doslova tak, jak čtete.
 • Navíc Vám dáme spolehlivá data o efektivnosti reklamního působení, která nebudou jen běžným čarováním s čísly, ale počty skutečných zájemců se jménem a adresou.
 • Klíčem je nové, efektivní využití okrajových vysílacích časů v televizi.

Jedná se o přímý prodej prostřednictvím televizní obrazovky, DRTV (Direct Response Television – česky teleshopping). Teď jste možná zklamáni, ale předčasně. Přinášíme totiž produkt, který dosud existuje jen v USA, kde se velmi osvědčil firmám jako Nissan, Apple, Toyota, Suzuki, Coleman Homes… Celá řada agentur se tam velmi úspěšně specializuje na produkci a využití infomercialů čili dlouhých spotů pro DRTV. Zhruba každý třetí dolar utracený v televizi je utracen jejich prostřednictvím. Při správném užití totiž dokáží dramaticky zvednout prodej. Znáte důvod, proč by to nemělo fungovat i u nás?

 • Náš produkt nabízí ZNAČKOVÉ VÝROBKY A SLUŽBY.
 • Kombinuje PŘÍMÝ PRODEJ S PRODUKTOVOU REKLAMOU.
 • Jmenuje se BRANDMERCIAL.

(Autorem názvu je Timothy Hawthorne – www.hawthornedirect.com – kapacita v oboru DRTV)

Přínos pro zákazníka:

 • BRANDMERCIAL má všechny výhody DRTV (velká stopáž, rychlá odezva, nízká cena).
 • Navíc ale přináší velkou podporu prodeje v běžné prodejní síti - právě protože nabízí a propaguje značkové výrobky. Brandmercial od října 2005 využívají na ČT i Český Telecom a Eurotel.

Forma:

Brandmercial je interaktivní televizní reklamou. Divák zavolá či klikne na internetu a dozví se víc nebo si rovnou objedná. Je to samozřejmě zejména dlouhý reklamní spot s přímou nabídkou zboží. Má ale vyvolat nejen ukotvení značky ve vědomí diváka, ale rovnou začít obousměrnou komunikaci později vedoucí k nákupu.

Má-li doplnit existující klasické spoty nebo jiné reklamní produkty, může vycházet z jejich ztvárnění a využívat jejich design, může však mít velmi rozmanité formy. Existují spoty založené na dokumentárním filmu, sitcomu, na soutěžích, na „succes stories“ úspěšných uživatelů výrobku, atd. Stopáž jednotlivého spotu je v našem případě 1 až 5 minut na ČT1 a ČT2, případně libovolná na Óčku. Spoty jsou vždy s kontaktem na prodávající firmu a s telefonním číslem či SMS bránou pro příjem objednávek.

Funkce:

BRANDMERCIAL má výhodu právě ve stopáži 1-5 minut. Ta dovoluje výrobek nebo službu podrobně popsat, zaměřit se na faktickou argumentaci, přesvědčit diváka, že právě tento produkt splňuje jeho očekávání a přání. Vysvětlení složitější funkce finančního produktu, výhod konkrétního pojištění či zajímavostí rekreačního resortu, na to jiné nástroje vesměs nestačí.

DRTV a tedy i BRANDMERCIAL funguje trochu jinak než spotová reklama. Přesvědčuje, postupně zviklává k nákupu pomocí argumentů. Efektivně tak dokáže využít i podceňované vysílací časy, kdy jsou ale diváci více ochotni věnovat pozornost reklamnímu sdělení a je malá programová konkurence. Lze jej výhodně použít jako doplněk spotové reklamy. Stejně tak je možná kombinace s libovolnými jinými nástroji k dosažení co největšího účinku kampaně.

Rozložením vysílání do více různých časů získáme celkový divácký zásah odpovídající očekávání, typu produktu a příslušné cílové skupině. Například pro kampaň na ČT1 v rozsahu 5 minut denně je týdenní zásah 5,000.000 diváků při CPT 200,-Kč pro skupinu A 15+.

BRANDMERCIAL poskytuje velmi spolehlivé údaje o efektivitě reklamy, a to prakticky okamžitě. Jsou jimi totiž přímé kontakty na zájemce („leads“), které se buď změní na prodeje, nebo s nimi lze později pracovat např. formou telemarketingu či direct mail. Tato výhoda je klíčová.

Cena:

 • Cena pro ČT1 a ČT2 v časech 8:00-18:00 a 22:30-01:00 hodin je na úrovni 50% ceny spotové reklamy a odvíjí se od průměrné sledovanosti v daném časovém pásmu.
 • Cena pro stanici Óčko je v průměru 2.000 Kč + DPH za 1 minutu vysílání.
 • Sběr objednávek formou SMS brány je v ceně.¨

Výroba spotů pro brandmercial je věcí dohody na základě rozpočtu (nicméně pokud běžný 30 sec. spot stojí několik miliónů, naše výroba dlouhých spotů je o jeden řád levnější – technologie beta digital a normální televizní prostředky).

Shrnutí:

 • BRANDMERCIAL je nový samostatný nástroj
 • může sloužit jako doplněk jiných druhů reklamy včetně televizní nebo samostatně
 • může radikálně snížit reklamní rozpočty a svou cenou dovoluje i menším firmám inzerovat v televizi – prostě za méně peněz udělá více muziky
 • dává rychle spolehlivé údaje o přínosu reklamy (Return On Investment)

Jsme pevně přesvědčeni, že pokud se pro tento nástroj rozhodnete, překvapí Vás svými možnostmi a účinkem.